Q&A

Följande gäller för alla besökare:

Biljettinnehavaren medger att han eller hon kommer att kunna synas i filmer, foto och sociala medier på eller i närheten av festivalen och i kommersiella syften. Inga foton/filmer kommer att tas bort oavsett anledning och inga ersättningsanspråk medges.​

Biljettinnehavaren medger att han eller hon kommer att kameraövervakas under festivalen.


Biljetten gäller för en hel festival, ej för enskild spelning. Vid förseningar, ändringar i program eller helt- eller delvis inställd enskild akt eller akter utgår ingen kompensation.

Arrangören jobbar för att skapa en säker festival. Med det sagt, biljettinnehavaren besöker festivalen på egen risk. Arrangören ger ej ersättning för olyckor eller ev brott som utförs på festivalen.


Vid driftstopp (ej möjlighet att genomföra festivalen) kopplat till exempelvis strejk, elavbrott, trasig teknik, stängda flygplatser, terrorhot, bombhot, extremt väder, allvarliga och hastiga sjukdomar/skador på nyckelpersoner i arrangörsgruppen/underleverantörer kan festivalen helt eller delvis att ställas in. Detta ger ej någon som helst form av ersättning för biljett.

Slite Summer Vibes förbehåller rätten att flytta arrangemangets datum och plats​​.


Vid bråk, plankning, innehav av otillåtna föremål, olämpligt uppträdande, framkallande av fara, påverkan av alkohol eller andra droger kan biljettinnehavaren nekas inträde eller avlägsnas från området. Denna bedömning gör säkerhetspersonalen och kan inte överklagas. Ingen ersättning utgår.


Inget får säljas på området eller göras reklam för utan skriftligt tillstånd från arrangören. Ev. Skadeståndskrav plus avlägsning från området.


Alla former av sexuella trakasserier, bråk och droganvändning innebär livstids avstängning från festivalen.


Handikappanpassad läktare kommer finnas på området.
Maila hej@slitesummervibes.se och uppge ditt biljettnummer så får du tillbaka en bekräftelse. Begränsat antal platser.